Privacyverklaring

Meydesign - Photography gebruikt de persoonsgegevens die zij van u of derden verkrijgt. Deze gegevens bewaart en verwerkt zij zorgvuldig voor het doel waarvoor zij deze verkregen heeft. Om u hierover te informeren en u op uw rechten te wijzen is deze privacyverklaring opgesteld.

Hoe komt Meydesign - Photography aan uw persoonsgegevens?

Meydesign-Photography verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Voor en achternaam

Bedrijfsnaam

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Emailadres

Telefoonnummer

Land

BTW-nummer

KvK-nummer

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Internetbrowser en apparaat type

Locatiegegevens

IP-adres

Vraagt u informatie op via het contactformulier op de website of schrijft u zich in voor de nieuwsbrief, dan geeft u uw persoonsgegevens op. In deze situatie(s) slaat de website van Meydesign - Photography het IP adres van de computer op waarmee u contact maakt. Door uw persoonsgegevens aan Meydesign - Photography te verstrekken geeft u uitdrukkelijk toestemming uw persoonsgegevens te verwerken voor het doel waarvoor u deze hebt verstrekt.

Indien uw persoonsgegevens van derden zijn verkregen, zijn deze noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Meydesign - Photography heeft daartoe een verwerkingsovereenkomst gesloten met deze derde.

Waarvoor gebruikt Meydesign - Photography uw persoonsgegevens?

Meydesign - Photography verwerkt uw persoonsgegevens voor

  • Het kunnen afhandelen van de betaling
  • Contact kunnen opnemen middels  bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Meydesign -  Photography verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze aangiftes.

Hoelang bewaart Meydesign - Photography uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens bewaart Meydesign - Photography zolang als nodig is voor het verrichten van haar diensten, levering van haar producten en het verzorgen van garantie. Daarbij moet zij rekening houden met een bewaarplicht volgens de fiscale wetgeving van zeven jaar.

Wat zijn uw rechten?

U hebt recht op inzage van de persoonsgegevens die Meydesign - Photography van u verwerkt en bewaart. U hebt het recht om deze gegevens te laten corrigeren, over te laten dragen aan een derde en uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Het gebruik van deze rechten is voor u kosteloos. Indien u  van deze rechten gebruikt wilt maken, neemt u dan contact op met Meydesign - Photography. De contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring. Indien u vraagt om verwijdering van persoonsgegevens zal Meydesign - Photography meewerken indien de wet- en regelgeving zich hier niet tegen verzet.

Cookies

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website van Meydesign - Photography te vergroten, maakt zij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Bij gebruik van onze website geeft u toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen in uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Meydesign - Photography verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Meydesign-Photography neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Meydesign-Photography) tussen zit. Meydesign-Photography gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Snelstart, SevDesk, Nas Server en ICloud

Aanpassen privacyverklaring

Meydesign - Photography behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen indien nieuwe inzichten worden verkregen om deze in overeenstemming te brengen met wet- en regelgeving of indien aanpassing nodig is in verband met wijziging van de dienstverlening of wijziging van wet- en regelgeving. Meydesign - Photography zal de wijziging dan publiceren op haar website: www.meydesign.eu 

Autoriteit Persoonsgegevens

Graag wijst Meydesign - Photography u op uw recht om klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens te richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens.  De Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt u het recht een klacht te richten tot de bevoegde instantie. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u op haar website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Aansprakelijkheid

Meydesign-Photography kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van gegevens dat plaatsvind zonder onze toestemming.

Bewaartermijn

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • persoonsgegevens en (mail)adressen: 5 jaar (dit is om belastingtechnische redenen)
  • portret- en productfoto’s: 1 jaar
  • huwelijksfoto’s: 10 jaar (dit als ‘back-upservice’, mocht er een trouwalbum kwijt/beschadigd zijn)

Contactgegevens

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of een klacht over deze verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met:

Meydesign - Photography.

Brooker Gracht 62

48599 Gronau

info@meydesign.eu

+31 (0) 648316198

 

De privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16-05-2018