Deze “Basiscursus Digitale Fotografie” richt zich op die fotografen welke af willen van de automatische stand en hun camera beter willen leren kennen met als eindresultaat betere foto’s. Laat je verassen hoe eenvoudig dit is, en durf die stap te nemen. Wij leggen in duidelijke taal uit hoe we die (nu nog) onbekende mogelijkheden op vrij eenvoudige wijze kunnen bewerkstelligen. Hierbij gebruiken wij geen technische begrippen maar duidelijke taal.

We gebruiken hiervoor geen voorbeelden maar gaan aan de slag met uw eigen toestel.

Praktijkgericht is wat volgens ons het beste aanslaat, je eigen toestel leren kennen, daar gaat het om.

Na de theorieles gaan we op een zaterdagmorgen onder begeleiding 3 uur buiten fotograferen en gaan we middels voorbeelden het geleerde in de praktijk toepassen. De data's staan vermeld bij de aanmelding waarvan de tweede datum de praktijkdag is.

Na deelname van een cursus bij MEYDESIGN | PHOTOGRAPHY krijg je exclusief toegang tot de besloten Facebookgroep.
Deze groep is bedoeld voor (oud) cursisten die elkaar willen versterken, waar vragen en antwoorden staan en men elkaar kan helpen en stimuleren, tips&tricks met elkaar kunnen delen en foto’s kunnen uploaden.